OLAĞAN ŞİİR’İN 20’İNCİ SAYIS...

OLAĞAN ŞİİR’İN 20’İNCİ SAYISI ÇIKTI & OLAĞAN HİKAYE'NİN 5'İNCİ SAYISI ÇIKTI

02/06/2021

Olağan Şiir 20’nci durağında, Şair Hüseyin Akın’ı “Şiirin misyonu insanlaştırmadır” başlığıyla kapağına taşıdı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir 20’nci sayısıyla okurunu selamlıyor. Hüseyin Akın dosyasına yer verilen sayıda, şairle Zafer Acar’ın yaptığı söyleşi ve şair hakkındaki incelemeler yer aldı. kapakta ise Zafer Acar’ın “Fabrika” isimli şiiri var.

Sunuş yazısında, şiirin arz-talep cihetinden edebiyat kamusu tarafından kabullenilmeyen bir kayıp yaşadığını, dergi olarak okunabilir, anlaşılabilir ve hayata dahil edilebilir şiir üzerinde durduklarını dile getiren Aykut Nasip Kelebek, “Okuru yeniden ikna etmek, asla imkansız değil. Yetenekli, vizyon sahibi ve çağına sırt çevirme kolaycılığını değil çağını mümkün mertebe dönüştürmeyi seçen “romantik” beş-on şairle kısa zamanda başarılabilir bir şey bu bizim söylediğimiz.” diyor.

 

Olağan Şiir’in 20'inci sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:

Hüseyin Akın, “Çaysızlık”; Hüseyin Peker, “Bergamalı Nazmi”; Hüseyin Kalyan, “9. Gün”; Mahsum Oğrak, “Atak” ve “Hüseyin Akın Şiirini ‘Söz Sanatları’ Üzerinden Okuma”; Samet Kara, “Tez Konusu: Ölüm”; Yunus Emre Aklıbaşında, “Kâle Alınmalıdır Üsküdar’ın varlığı” ve “Aile Boyu Şiir: Soner Karakuş”; İlhan Kurt, “Saçlarından Çınara Asılmış Adamlar, Yarık Damaklı Hatip”; Gün Uzar, “İzin Verdim Rüzgâra”; Fahri Alpyürür, “Kibrit”; Mehmet Baş, “İmza”, Umut Can Çoban, “Biz, Birkaç Kişiyiz”; Buse Akman, “Kurtuluş”; Müçteba Gün, “Yaş 21 Yolun Sonu”; Saliha Nur Ayaz, “Evde Kal”; Elanur Gayıp, “Ölüm”; Nurdoğan Ertaş, “Tren İstasyonu”; Aykut Nasip Kelebek, “Noksan Nota” ve “Hüseyin Akın Hakkında”; Zafer Acar, “Hüseyin Akın ile Söyleşi: Şiirin Misyonu İnsanlaştırmadır” ve “Kamburun Yükselişi”; Ömer Yalçınova, “Taşrada Sıkışıp Kalmak ya da Hayali Düşmanlarla Savaşmak”.

 

 

 

OLAĞAN HİKAYE'NİN 5'İNCİ SAYISI ÇIKTI

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye’nin beşinci sayısının dosya konusu; “Edebiyat Ne Söyler: Ahlak ve Etik.”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, beşinci (Haziran-Temmuz 2021) sayısında “Ahlak ve Etik” konusunu işledi. Edebiyat ve Ahlak ilişkisi üzerine inceleme, eleştiri ve fikir yazılarının yer aldığı sayıda özgün hikâyelerin yanı sıra “Teorik Okumalar” ve “Üç Nokta Atışı” bölümleri de dosyaya eşlik ediyor. 

Yunus Emre Özsaray, “Aç Kapıyı Bezirgânbaşı” başlıklı sunuş yazısında ahlakla edebiyatın doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yaparken, kurmaca yazının ahlak vurgusundan bağımsız olamadığına değiniyor. Yazarla eserin edebî alandaki konumlanmasının ve takdir almasının geri planındaki hüküm sorununa değinen Özsaray, “Her yazarın kalemi, kendi için var olan o biricik kapıyı açan anahtardır ve yazar, o kapıyı başkasının sanıp bekleyerek ömür geçirmek yerine kendi kapısından içeri girmelidir” diyor.

 

Olağan Hikâye’nin dördüncü sayısındaki metinler şöyle sıralandı:

HİKÂYELER: Yıldırım Türk, “Önce Vatan”; Fatma Rânâ Çerçi, “Akide Şekeri”; Hüseyin Ahmet Çelik, “Feretza”; Ramazan Ekici, “Kin”; Rıdvan Yüksel, “Kurdele”; Merve Çakır, “Mekânı Cennet Olsun”; Mürüvvet Özpehlivan, “Bu Yaptığını Görseler”; Süleyman Elgün, “Olsundu En Azından Denedik”; Birgül Yangın Aslanoğlu, “Barak Dansı”; Ümit Köksal, “Dört Kapı”; Kübra Akgün, “Ömür Ağacının Ağıdı”; Salih Mustafa Kazda, “Terbiyesi Garip”.

TEORİK OKUMALAR: Hasan Akay, “‘Tufan’dan Kurtulan Kim? Yûsuf Mu Züleyha Mı?..”; Kamil Eşfak Berki, “İçten ve Özden”; Mehmet Akif Demirelli, “Hikâyelerimizde “Sınırlarda Yaşayan” Tipler Yahut Borderline Kişilik Bozukluğu”; Ahmet Melih Karauğuz, “Hikâye Anlatmanın Dönüşen Doğası”; Salih Tokgözoğlu, “Ahmet Melih Karauğuz’un “Hikâyesini Yitiren Hikâye”sine Eleştiriler”; Kenan Halet, “Kısa Hikâye Hakkında”; Kuddusi Demir, “Jale Sancak’ın İlk Dönem Öykülerinin Varoluşsal Kökeni ve Tarihsel Arketipi”; Uğur Cumaoğlu, “Sinemanın Bilinçaltına Sinoptik Bir Bakış”; Sevil Kuzu, “Okur İçin Farklı Görme Biçimleri ya da Bir Eseri İlmek İlmek Çözme Rehberi”; Ali Oktay Özbayrak, “Okur İsyanında Kısa Soluklanmalar- Sorgulamalar”, Ahmet Dağ, “Hakikatin Yutulduğu ‘Oyuk’”; Emine Batar, “Kayıtlı Saatler XIV”; Asım Öz, “Çağdaş Sanatın Gizemi ve Seküler Kültür”.

EDEBİYAT NE SÖYLER: AHLAK VE ETİK: Recep Seyhan, “Eserini Yazarın “Sabıka” Dosyasına Koymalı mı?”; Sinem Çağlancı, “Bilinçaltına Dikilen Surlar”; Büşra Çelik, “Gördüğümüz ve Kördüğümümüz”; İbrahim Halil Çelik, “Edebi Eserleri Övmenin Ahlâkında Göz Ardı Edilen Temel Unsur: Nitelik”; Rabia Altuntaş, “Kanepelerde Yaşayan Ölüler Dirilebilir mi?”; Ali Sözer, “Edebiyat ve Ahlâk”; Keziban Soylu, “Medyam / Benim / Fiyakam”; Lamia Berki, “Küreselleşme Etiği Üzerine Düşünceler: Le Carre, Achebe ve Conrad Üzerinden Gerçek Karanlığın Kalbine Doğru”; Sebahat Meraki, “Olanlara ve Olacak Olanlar Dair”.

ÜÇ NOKTA ATIŞI: Gökhan Yılmaz, “Sadık Yalsızuçanlar’ın Öykü Parçaları” ve “Ali'nin Parçaları Üzerine”; Sadık Yalsızuçanlar, “Her şey yok oldu bak”.

Kaynak: 

https://www.haber7.com/kitap/haber/3106579-olagan-siirin-20nci-sayisi-cikti

Galeri