OLAĞAN ŞİİR DERGİSİ ÇIKTI

OLAĞAN ŞİİR DERGİSİ ÇIKTI

20/01/2024

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda biryayımlanan Olağan Şiir'in 36. sayısı (Ocak-Şubat 2024) "Kim KimiKaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?" dosyasıyla çıktı.

Sunuş yazısında "Kim Kimi Kaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?" dosyasının şiir-okur arasındaki irtibatı farklı cephelerden ele almalarını sağladığını belirten AykutNasip Kelebek, "Bu girdaptan acilen çıkmak zorundayız, fildişi kuleye çekilmiş şairmitleri gibi seçkin okuyucu varsayımlarının da karşısında durmalı ve şairle okuyucuarasında atılmış köprüleri yeniden 

kurmalıyız." diyor.

"Kim Kimi Kaybetti? Şair mi Okuru, Okur mu Şiiri?" dosyasına yer verilen sayı,
Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-36-sayi

Olağan Şiir'in 36. sayısında (Ocak-Şubat 2024) yer alan metinler şöyle
sıralanıyor:
Aykut Nasip Kelebek Sunuş.
Murat C. Küçük Adamın Çırpındığıdır.
Zafer Acar Aklın Çok Faydacı Destanı.
Sena Yığcı Gülen Gözlerine Rim...
Hüseyin Peker Taraçalı Eğitim.
Can Acer Basit Sanatkâr.

Devamı: https://www.kitaphaber.com.tr/olagan-siir-039in-36-sayisi-cikti-k6041.html

 

Kaynak: https://www.tyb.org.tr/olagan-siirin-36-sayisi-cikti-64370h.htm