Faaliyet Detay

6. OLAĞAN GENEL KURUL

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Merkez 6. Olağan Genel Kurul’u 9 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 11.00’de Merkez Mahallesi Feshane Caddesi Nu:3 Eyüpsultan /İSTANBUL adresindeki Genel Merkezi’nde;

İlan edilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 11.00’de aynı yerde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde icra edilecektir. Teşriflerinizi bekleriz.

Delegelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

 

      GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan Heyetinin teşkili
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Tanıtım filmi gösterimi
 5. Genel Başkan’ın Açış Konuşması
 6. Protokol konuşmaları
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap Raporu’nun takdimi
 8. Denetim Kurulu Raporu’nun sunulması
 9. Raporların müzakeresi ve oylanması
 10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmeleri
 11. Muhammen Bütçe’nin görüşülmesi, oylanması ve fasıllar arası aktarma için yetki verilmesi
 12. Burs Yönetmeliğinin görüşülmesi ve onaylanması
 13. Şube ve Temsilcilik Yönetmeliğinin görüşülmesi ve onaylanması
 14. Tüzüğün 16.6 – 16.8 – 16.10- 16.11 maddeleri gereği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 15. Dilek ve temenniler
 16. Genel Merkez Organlarının seçimi

Teşekkür konuşması ve kapanış

Galeri