DİL VE EDEBİYAT’TAN TANPINAR ÖZEL ...

DİL VE EDEBİYAT’TAN TANPINAR ÖZEL SAYISI

04/02/2021

146’ncı sayısını yayımlayan Dil ve Edebiyat dergisi, Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı ile yazarı kuşatan, sorgulayan ve irdeleyen yazıları bir araya getirdi. 

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat, Şubat 2021 sayısını “Eşikle Ufuk Arasında” başlığıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’a ayırdı. “Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı”nda, Tanpınar’ın nesir-şiir, makale ve günlükleri özelinde edebiyatının, duygu ve fikir dünyasının, dünya görüşünün ve derin bir “sükût suikasti”ne uğramışken toplum tarafından tanınma sürecinin ele alındığı makale, inceleme ve deneme yazılarıyla Tanpınar’ın bazı şiirlerine yer verildi.

Üzeyir İlbak, “İnsan Talihinin Biçâreliği” başlıklı giriş yazısında Tanpınar’ın yaşadığı “sükût süikasti”nin sebepleri üzerinde duruyor. “Dil ve Edebiyat geçmiş zaman mücevherlerinin tozunu kaldırmaya devam edecek. Daha önce Mavera, Diriliş-Sezai Karakoç ve Edebiyat-Nuri Pakdil özel sayılarıyla size bir aidiyet mesajı verdik. Şimdi de fikriyatı ile bir yere koyamadığımız üslubu ve birikimiyle edebiyat tarihimizin müstesna ismi Ahmet Hamdi Tanpınar’ı sizlerle tartışmak istedik” diyen İlbak, bu çizgide özel sayıların devam edeceğini muştuluyor. 

Sayıda Tanpınar’ı irdeleyen iki önemli söyleşi mevcut. Kübra Güler ve Yaşar Topçu’nun Prof. Dr. Birol Emil’le gerçekleştirdiği söyleşi, görünen ve görünmeyen Tanpınar’a eğiliyor. Elif Tokkal ile Üzeyir İlbak’ın Huzur Atlası’nın yazarı Turgay Anar’la yaptığı söyleşi ise “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’unda ‘Huzur Atlası’ ile Zihin, Tarih ve Coğrafyayı Kucaklamak” başlığını taşıyor. 

Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı’nda bir araya gelen metinler, başlıklarıyla birlikte şu şekilde sıralandı: 

Abdullah Uçman, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kültürel Süreklilik”; Üzeyir İlbak, “Hülya ile Fetiş Arasında Hep Eşikte”; Âlim Kahraman, “Tanpınar’da Sezgisel Deneyim”; Zafer Acar, “Taklit, Benzemek ya da ‘Yaratıcı Tekâmül’: Ahmet Hamdi Tanpınar”; Yunus Emre Özsaray, “1960 Sonrası Yeni Hayat ve Beklenen Huzurun İnşasında ‘İhsan’ Mertebesi”; Aykut Nasip Kelebek, “Tanpınar’ın ‘Saf’, Tutucu ve Çelişkili Poetikası”; Vedat Eğilmez, “Tanpınar’ı Sevmek”; Mustafa Alagöz, “Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’ Kitabının İslam Şehri Bağlamında Yeniden Okunması”; Beyza Ünlüulkut, “Beş Şehir Işığında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şehir Tasavvuru”; Mehmet Törenek, “Bir Tepeden Şiiri Eşliğinde Huzur’u Okumak”; H. Kübra Gürer, “Eşya Aksetmiş Gibi Tılsımlı Bir Uykudan”; İlhan Kurt, “’Huzur’ ve ‘Masumiyet Müzesi’ Romanlarının Mekânlarında Ruh Arayışı”; Cemre Çise Kadıoğlu, “Sembolizm Akımı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Sembol Kullanımı ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Semboller”; Elif Tokkal, “Tanpınar ve Mitoloji”; Mesut Koçak, “‘Bir âna sığmış ebediyet rüyası’ Tanpınar Şiirinde Anahtar Bir İmge Olarak Rüya”; Sami Uluğ, “Yirmi Yıllık ‘Eşik’te Yalnızlık”; Elif Sönmezışık, “Tanpınar Evreninde Ginosienne Körfezi: Kimlik Bunalımını Rüyalarla Sınayan Aydaki Kadın”; Hayrettin Yazıcı, “Tanpınar’da Ay Vakti”; Müge Akgün, “Babalar ve Oğullar Ekseninde Bir Tanzimat Devri Romanı: Mahur Beste”; Hakan Soydaş, Tanpınar’ın Pol Valeri (Paul Valéry) İlgisi ve Mösyö Test (Monsieur Teste) Mukaddimesi Çevirilerine Dair Bir Değerlendirme”; Ahmet Feyzi, “Tanpınar’ın Erzurum’unda Musikî”; Halit Yıldırım, “Tanpınar’da Musikî ve Musikîde Tanpınar”; Yektecan Özçift, “Tanpınar ve Sinema İlişkisi”; Hayrettin Taylan, “Tan/Pınar Zaman Kıyısı”; Hayrettin Yazıcı, “Öperken Dudağından Suları”.

edebiyathaber.net (4 Şubat 2021)

 

Kaynak: 

https://www.edebiyathaber.net/dil-ve-edebiyattan-tanpinar-ozel-sayisi/