DİL VE EDEBİYAT DERGİSİNİN 154. SA...

DİL VE EDEBİYAT DERGİSİNİN 154. SAYISINI ÇOCUK EDEBİYATI ÖZEL SAYISI OLARAK YAYIMLADI

05/10/2021

"Bir insanı al onu çöz çöz çocuk olsun" (Sezai Karakoç)

154. sayısına ulaşan Dil ve Edebiyat dergisi, bu ay "Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı"yla okurunu buluşturdu. Çocuk edebiyatının ilke ve nitelik açısından eleştirel bir bakışla masaya yatırıldığı sayıda; makale, inceleme, deneme, tahlil yazıları ve şiirler yer aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin, EKİM 2021 sayısı "Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı"na ayrıldı. Üzeyir İlbak'ın Genel Yayın Yönetmenliğinde hazırlanan ve sayı editörlüğünü Yazı İşleri Müdürü Elif Tokkal'ın üstlendiği dergide 25 edebiyatçı, yazar, şair ve akademisyenin metinlerine yer verildi. Ülkemizde ve dünyada çocuk edebiyatının kitap ve süreli yayınlar bakımından dünü ve bugünü; sunduğu imkânlar; yayımlanmış eserlerin olumlu ve olumsuz yönleri; nitelik ve nicelik bakımından yayımların değerlendirilmesi; çocuk edebiyatının çizgi sanatı, minyatür, çizgi roman, çizgi film, animasyon ve bilişim teknolojisiyle olan ilişkisi; kurmacanın, gerçeğin, mitlerin ve değerler eğitiminin çocuk edebiyatındaki varoluş biçimleri konularının ele alındığı makale, inceleme, deneme ve tahlil metinlerinin yanı sıra özgün ve klasik çocuk şiirleriyle çocuk yayıncılığına dair yayınevi sahipleri ve editörlerle yapılan soruşma da okurun beğenisine sunuldu.

Üzeyir İlbak, "Çocuğun İnsanlık Yolculuğu ve Çocuk Edebiyatı" başlıklı giriş yazısında, çocuk edebiyatının, her gün daha karmaşık hâle gelen ve değerler bakımından yoksullaşan dünyamıza çocukları en iyi şekilde hazırlaması gerektiği üzerinde durarak, "İnsanlık yeniden insan odaklı bir eğitime, özellikle çocuk eğitimine yoğunlaşmalı; hedef ve niyet olarak geleceği kuracak iyimser, dürüst, ahlaklı, içinde yaşadığı toplumun değerler hiyerarşisine saygılı ve ahlâkî, ilkeli bir nesil için çaba harcamalı, doğru ve hedef odaklı bir çocuk-gençlik edebiyatı üretilmelidir" diyor.

Ekim 2021 Dil ve Edebiyat dergisi "Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı"nda yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

 • Tacettin Şimşek / Merhamet Eğitiminde Çocuk Edebiyatı
 • Üzeyir İlbak / Çocuk, Genç, Edebiyat ve Gelecek
 • Ayşe Kasap / Eski Hareli (Osmanlı Türkçesi) Çocuk Dergileri: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 1869-1928 Yılları Arasında Yayımlanan Çocuk Dergileri
 • Cahit Zarifoğlu / Anlamak -şiir- 
 • Sezai Karakoç / Anneler ve Çocuklar -şiir- 
 • Alaeddin Özdenören / Kerem'in Çantası -şiir- 
 • Mustafa Said Kıymaz / Türk Çocuk Dergiciliğine Emek veren İki Öncü Hakkında: Sıtkı Bey ve Mehmet Şemseddin
 • Bestami Yazgan / Kardeşçe -şiir-
 • Ali Fuat Arıcı-Sena Bilgin / Teknoloji, Çocuklar ve Kitaplar
 • Mehmet Nuri Yardım / Gökyüzüne Çocuksu Bakış
 • Elif Tokkal / Ah Çocukluk!
 • Elif Sönmezışık / Metinden Ekrana, Ekrandan Bilinçaltına: "Elektronik Hikâyeci"nin Denetimindeki Çocuk Muhayyilesi
 • Gönül Yonar / Çocuk Edebiyatı Mitle Karşılaşacak mı?
 • İlhan Kurt / Çocuk Edebiyatında Tahrip Unsurları
 • Havva İrmak / Masal-Değer İlişkisi Üzerine Bir Deneme
 • Musa Yaşaroğlu / Modern Dönemin "Çocuk Edebiyatı" Sorunu
 • Feyza Kartopu / On Moddede Çocuk Kitabı Nasıl Yazılmaz
 • Murat Moroğlu / Nitelikli Çocuk Edebiyatında Değişen Dil
 • Özkan Öze (Tarık Uslu) / Bilgiyi Hikâye Etmek
 • Yasin Mahmut Yakar / Çocuk Kitaplarında Kadınlar ve Erkekler
 • Şeyma Subaşı / Çocuk Yayıncılığı Soruşturması
 • Murat Ertaş / Çocuğa Verilen İsimlerin Fert, Aile ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
 • Ekrem Sakar / Görseli Mebzul Edebiyat: Çizgi Romanlar
 • Cansu Gül / Kurmaca ile Gerçek Arasında Kalmış Bir Çocuk: Kıristofır Robin Miln (Christopher Robin Milne)
 • Elif Konar Özkan / Bir Rüyanın Başkenti Saraybosna'nın Aliya'sı
 • Nevin Yapıcı Yeşilyurt / Minyatür Sanatı ve Çocuk Kitabı Resimleme
 • İrem Beyaz / Hasan Nail Canat'ın Çocuk Edebiyatına Armağanları: "Gül Yarası, Bir Küçük Osmancık Vardı, Yasemen"
 • Ümit Yaşar Özkan /Bir Astrofizikçinin Süper Kahraman Olarak Portresi

Kaynak: https://www.kitaphaber.com.tr/dil-ve-edebiyat-dergisi-154-sayisini-cocuk-edebiyati-ozel-sayisi-olarak-yayimladi-k4171.html