DİL VE EDEBİYAT
Resmi büyütmek için tıklayın!

DİL VE EDEBİYAT (155. Sayı)

Kasım 2021 Dil ve Edebiyat dergisi “Yûnus Emre Özel Sayısı”nda yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:
 
01 / Yûnus Emre Yılını Bitirirken • Üzeyir İlbak
05 / Dost Bir Dostun Dostlarına Erken Vedası İsmet Uçma Ağabey • Üzeyir İlbak
07 / Yûnus Emre -şiir- / Necip Fazıl Kısakürek
08 / XIII. Asırdan XX. Asra Kurucu-Kurtarıcı-Öncü Olarak Yûnus Emre • Üzeyir İlbak
17 / “Bizim Yûnus” Yûnus Bizim de Biz Kimiz? • Vedat Eğilmez
21 / Hangi Yûnus? Bizim Yûnus • Hakan Hadi Kadıoğlu
42 / Sanatta Tikel-Tüzel Kişilik Sorunu: Yûnus Emre • Zafer Acar
48 / Yûnus Emre Mektebi: Kurucu Nesil • Orhan Kemâl Tavukçu
62 / Yûnus Emre’nin Üslubunun Dilbilimsel/Dilbilgisel Temelleri • Muharrem Daşdemir
67 / Yûnus Emre’nin Dili • Fahir İz
71 / Yûnus Emre ve Dil Sorunu • Prof. Dr. Louis Bazın Çeviri: Orhan Tahsin Günden
78 / İslâm Bülbülü -şiir- • Murat Ertaş
79 / Buğday ile Nasibin Asırlık Güneşi -şiir- • Hayrettin Taylan
80 / Yûnus Emre Şiirinin Kaynakları • Mustafa Özçelik
84 / Yûnus Emre’ye Göre “Varsayılacak Hayat” • Erdoğan Boz
87 / Yûnus Emre’de Bir Varlık Tecrübesi Olarak Şiir • Vefa Taşdelen
95 / Yûnus Emre’nin “Yine” Redifli Gazeli Üzerine • Büşra Belek
98 / Yûnus Emre: Sırrıyla Sırlanmış Bir Memba • Elif Sönmezışık
102 / Bir Fütüvvet Teşkilatı Mensubu Olarak Yûnus Emre • Lütfi Bergen
110 / Edebiyat Tarihçisi Gözüyle Çağını Aşan Yûnus Emre • Agâh Sırrı Levend
114 / Bu da Molla Yûnus: Yûnus Emre’nin Pek Dile Getirilmeyen Yönü • Ekrem Sakar
118 / Yûnus Emre’nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri • Prof. Dr. Fikret Türkmen
124 / Mehmet Kaplan’ın Yûnus Emre Algısı ya da Bir Sığınak Olarak Yûnus • Nuray Alper
130 / Karaman’da Yûnus Emre’nin Huzurunda İstimdat • Yusuf Yıldırım
133 / Karıncalar Volta Atar mı? • Mehtap Altan
136 / Yurdumdur Gözlerin -şiir- • Mehmet Baş