SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
I. TARAFLAR
Bu Sözleşme 15.08.2022. tarihinde,
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi ile,  … (Abone) arasında yapılmıştır.
II. KONU
Bu Sözleşme’de belirtilen koşullara uygun olarak, (Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi) aylık olarak yayımladığı … Dergisini (Dergi) tedarik etmeyi, Abone de Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi’ten Dergi’yi satın almayı kararlaştırmışlardır.
III. HÜKÜMLER:
1- Bu Sözleşme satın alma taihi ve abonelik bitiriş  tarihleri arasında geçerli olacaktır.
2- Sözleşme’nin tarafları yazılı bir sözleşmeyle bu Sözleşme’nin süresini değiştirebilirler.
3- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi, Sözleşme süresi boyunca her ay Abone’ye 1 adet Dergi tedarik edecektir.
4- Satın alınan abonelik  Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi Abone’ye {siparistutari}+ KDV’lik bir fatura düzenleyecek ve Abone’ye ulaştırılacaktır.
5- Kredi kartı ödemesi dışında Havale / Eft ödeme yönetimi seçilmisse Abone faturanın ödenmesini işbu siparişin tarhini  takip eden 3 gün içinde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi’nin banka hesabına yapacaktır
6- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi’nin banka hesap bilgileri şöyledir:

Banka  : KUVEYTTÜRK
IBAN   : TR04000620005780000699752
HESAP TÜRÜ : TL (Türk lirası)

7- Taraflar abonelik süresi sonundam 1  ay öncesinde yazılı  ihbarla sözleşme’yi sona erdirebilirler.
8- Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili doğabilecek bütün uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul / Eyüp mahkemeleri yetkilidir.
9- Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya yok hükmünde olması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya ileri sürülebilirliğini etkilemez.
10- Bu Sözleşme kapsamındaki ihbarlar ve haberleşmeler ancak taraflardan biri tarafından imza ve isminin yanında gösterilen adrese veya faks numarasına ya da o tarafın yazılı olarak bildirebileceği bir başka adrese veya faks numarasına elden teslim edildiği ya da teleks, faks veya peşin ödemeli iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılır ve bu ihbar ve haberleşmeler elden teslim edildiğinde ya da teleks, faks veya posta ile alındığında tebellüğ edilmiş sayılır; şu şartla ki, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 20’ de öngörülen ihbar ve haberleşmeler ancak bir Türk noteri aracılığıyla, telgrafla ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ ve tebellüğ edilmiş sayılacaktır.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi için
Nişanca Mahallesi Feshane Caddesi No:3
Eyüp/İstanbul
Tel : +90 (212) 581 69 12 / +90 (212) 581 46 29
Gsm : 0(530) 936 75 15
Faks : +90 (212) 581 12 54
E-Posta :bilgi@tded.org.tr

Abone için iletişim bilgileri

11- Taraflar, bu Sözleşme’nin imzalanması ve teati edilmesi ve bu Sözleşme’de öngörülen işlemlerin yapılması konularında kendi masraflarını kendileri karşılayacaklardır. Bu sözleşmeyle ilgili olarak sözkonusu olacak Damga Vergisi vs. masraflar taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır.
12- Bu Sözleşme’de yapılan hiçbir değişiklik yazılı olmadıkça ve de her iki tarafça akdedilmedikçe geçerli olmayacaktır.
13- Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığında geçerli olacak ve yürürlüğe girecektir.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi ve abone bu sözleşmeyi yukarıda belirtilen tarihte online satın alma ile birlikte yukarıda belirtilen tarihte onaylamıştır, sözleşme Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesinin online sistemde saklı tutulacaktır.

(Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi)
İsim          :  Dil ve Edebiyat Derneği
Unvan      :   Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İktisadi İşletmesi

(Abone)
İsim          :
Unvan      :