Dergi Detay

Dergi Resmi

Olağan Şiir (39. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Sunuş
Aykut Nasip Kelebek

2000’li yıllarda ve 2010’ların en azından ilk yarısında belli bir
şiir ortamı vardı. Beğeniye layık yahut hiç olmazsa eleştiriye
değer kişi, dergi ve topluluklar bulunmaktaydı; bugün
söz konusu dönemi mumla arar haldeyiz. Yakın dönemin
birçok şairi ciddi anlamda irtifa kaybetti, birçoğu tabiri caizse
pes edip şiir dışı alanlara yöneldi; beş on yıl öncesinin
dinamik dergilerinin yerini gündem oluşturmakta zorlanan
dijital mecralar, dergiler çevresinde edebiyat üretmeye çalışan
şairlerin yerini sosyal medyada bir umut şöhret arayan
insanlar aldı. Bunun elbette birtakım ekonomik, politik
ve sosyo-kültürel nedenleri var, bunları geçmiş sayılarda
dile getirdiğimizden burada tekrar etmeye gerek görmüyoruz.
Sonuç itibariyle şiir ortamının hali pek iç açıcı değil;
ama tabiat boşluk kabul etmez. Bu devasa boşluğu fırsata
çevirmek de günümüz genç şairlerine düşüyor, şiire ciddi
anlamda emek vermeye talip olan gençlerin önünde geniş
alanlar duruyor. Süreç içerisinde şiire inancını yitirmiş
olanlara bir diyeceğimiz yok; biz Olağan Şiir olarak Türk
şiirinin geçmişten günümüze sahip olduğu güce inanan ve
şiirimizin çıtasını daha da yukarılara taşımayı arzulayanlara
sayfalarımızı açık tutuyoruz.
Bu sayımızda hem şiir ve eleştiri yazıları hem de dosya önerileriyle
dergimize ciddi katkılarda bulunan Enes Talha
Tüfekçi hakkında bir dosya hazırladık. Gelecek sayımızda
ise divan şiirinin modern Türk şairlerince nasıl algılandığı
ve günümüz şiirinde hangi yönleriyle değerlendirilebileceği
üzerine bir dosya hazırlamayı planlıyoruz. Dosyaya katkı
vermek isteyenlere de bu vesileyle duyuruda bulunmuş
olalım.
Kırkıncı sayımızda görüşmek dileğiyle.