Denetim ve Disiplin Kurulu

Denetim ve Disiplin Kurulu

23/03/2023

GENEL MERKEZ DENETİM KURULU                                                    

ASIL ÜYELER                                                                                                             YEDEK ÜYELER

1. Fatih TUNA                                                                                                 1. SAİT MERT

2. Salih GÜZEL                                                                                               2. Metin DEMİR

3. Nevzat GÜRLER                                                                                         3. Seyhan BAYIR

 

GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU                                                 

ASIL ÜYELER                                                                                                       YEDEK ÜYELER

1. NEVZAT ER                                                                                             1. MEHMET KAYACIOĞLU

2. ALİ GÜNER                                                                                            2. Ahmet ŞENER

3. Hikmet SUNER                                                                                    3. Nail UYSAL

 

 

,,