Dergi Detay

Dergi Resmi

Olağan Şiir (38. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Sunuş

Olağan Şiir’i sizlerle buluşturuyor olmaktan büyük heyecan duyuyor, bizdeki heyecanın maalesef giderek daralan şiir ortamına da aksettiğini gözlemliyoruz; dileriz yeni dergiler, yeni sorular ve yeni zihin yapıları ortaya çıkar ve şiirin iklimi yeniden genişlemeye başlar. Şiirin-edebiyatın gelişiminin önünde bazı ayartıcılar yok değil, maalesef sosyal medya şair-yazarlarımızın ciddi anlamda zamanını ve enerjisini alıyor ve faydasız polemiklere yol açıyor. Allah’ın bize bahşettiği bir büyük (yahut büyümeye müsait) iç dünyamız, her çeşit başarıya aday bir aklımız var; bizce bunların yegâne değerlendirilme alanı edebiyat eseri olmalı. Malum, söz ağızdan çıkana kadar bizim esirimiz, ağzımızdan çıktıktan sonra biz onun esiriyiz. Sosyal medya gibi sözün en bayağılaştığı ortamların esiri olmamaya dikkat edelim, sözün şehvetinden kaçınalım.
Bu sayımızda, yine kıymetli şairimiz Enes Talha Tüfekçi’nin önerisiyle “Delilik ve Velilik Arasında: Şair” başlıklı bir dosya hazırladık, bu vesileyle de şairin hem kadim hem modern dünyada nasıl algılandığına dair geniş bir çerçeve çizme imkânı bulduk. Romantik duyuşun aksine şaire yücelik atfetmek gibi bir kaygımız hiç olmadı; çünkü şairlerin de insani zaaflarla malul olduğunu kesin bir şekilde biliyoruz. Turbo-kapitalist zihniyetin şairi-şiiri dışarıda tutma eğilimlerine de var gücümüzle direniyoruz; çünkü bunun insanlığın zihin dünyasında açtığı tahribatı biliyoruz. İşte bu hassasiyetlerimiz ışığında şairin zihinsel ve duygusal boyutlarını irdelemeye çalıştık. Şair: Deli mi veli mi? Yahut hangisine daha yakın? Dosyamızın bu anlamda yeni yaklaşımlara vesile olmasını umuyoruz.
Son dönemde birçok arkadaşımızın yeni şiir kitapları yayımlandı, önümüzdeki sayılarda hem söz konusu arkadaşlarımız hakkında hem de bazı teorik meseleler etrafında dosyalar hazırlamaya devam edeceğiz.
Yeni sayımızda görüşmek üzere.

Aykut Nasip Kelebek